DÖKSAN’da Çevre kapsamında hedefimiz çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için faaliyetimizin çevresel etkilerini kontrol altına tutarak ve azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin üretim faaliyetimizde kalıcı hale gelmesini sağlayarak gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

• Çevre kapsamında çevresel sürdürülebilirlik koşullarının sağlanması için güncel teknolojik gelişmelerle uyumlu olmak.

• Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuatı, uluslararası standartlar, yasal yükümlülükler ve piyasanın özel taleplerini sağlamak ve hızlı hayata geçirmek.

•Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmak.

• Üretim ve kalite çalışmaları sırasında sürekli iyileştirme ile kaynak tüketimini en aza indirgemek,

• Oluşan atıklara kaynağında azaltmak ve yeniden kullanım yöntemlerinin uygulanması ve minimum düzeyde atık toplanması ile çevre kirliliğini önlemek.

• Tüm çalışanlarımıza farkındalık yaratılarak çevreye duyarlı olmasını sağlamak stratejik olarak hedeflerimiz arasındadır.

DÖKSAN’da İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamında sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir. İSG fonksiyonu, sektörel gereklilikler gözetilerek, mevcut İSG politika, yönetmelik ve prosedürleri ile beraber, 6331 sayılı İSG Kanunu çerçevesinde yönetilmektedir. İSG mevzuatının yanında şirketimiz ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) prensiplerine ve insan hakları gibi evrensel standartlara uygun çalışması esastır.

İSG konularını düzenleyen 6331 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde, acil durum eylem planları, risk değerlendirme raporları, eğitimler, işe giriş periyodik sağlık kontrolleri, özel görevler için muayene ve sağlık taramaları, hijyen kontrolleri, ortam ölçümleri, iş makineleri periyodik kontrolleri ve taşeron izlenmesi gibi faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.

İSG faaliyetlerinin gözetimi ve denetimi şirketimizin çalışan sayısına bağlı olarak oluşturulmuş İSG Kurulu tarafından yerine getirilmekte ve şirket yönetim organlarına İSG Kurulu Sekreteri tarafından periyodik olarak bilgi verilmektedir.

Şirketimizin temel hedefi yasal yükümlüler çerçevesinde Çevre ve İSG bütünlüğünü oluşturmaktır. Şirketimizin Çevre ve İSG kapsamında çalışmaları Çevre ve İSG Bölümü tarafından icra edilmektedir.

Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Döksan - Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm

Bilgi Alın

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurabilirsiniz. Uzmanlarımız size en kısa süre içerisinde geri dönüş sağlayacaktır. GÖNDER